Witamy na stronie kwartalnika Probacja

Numer 1 / 2009

Maj 10th, 2011 Wpisane w 2009

Spis Treści

Od wydawcy

Marian Cichosz, Przewodniczący Kolegium Redakcyjnego
Słowo wstępne do kwartalnika „Probacja”

Teoretyczne podstawy probacji

Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, „Pedagogium” – Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie
Probacja – wielopasmowa teoria resocjalizacji z udziałem społeczeństwa

Prewencja w systemie probacji

Dr Robert Kaczor, prokurator Prokuratury Rejonowej w Kluczborku
Dyrektywa prewencji indywidualnej a idea kary sprawiedliwej

Światowe standardy wykonywania orzeczeń

Prof. dr hab. Marek Konopczyński, Rektor „Pedagogium” – Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie
Współczesne kierunki zmian w teorii i praktyce resocjalizacyjnej. Twórcza resocjalizacja – od korekcji do rozwoju

Metodyka pracy ze skazanymi

Prof. dr hab. Bronisław Urban, Uniwersytet Jagielloński
Wiedza o agresji jako podstawa skutecznej profilaktyki przestępczości gwałtownej

Wymiana doświadczeń

Prof. dr hab. Wiesław Ambrozik, UAM w Poznaniu
Postępowanie probacyjne z perspektywy pedagogiki resocjalizacyjnej

Barbara Bojko-Kulpa, Prezes Stowarzyszenia „Postis” w Lublinie, Szymon Kulpa, psycholog, Lublin
„Szansa” – program aktywizacji społeczno-zawodowej w ośrodkach kuratorskich w Lublinie

Michał Lewoc, sędzia w Ministerstwie Sprawiedliwości
Konferencja zorganizowana przez Komisję Praw Człowieka i Praworządności nt. „Polski system probacji – stan i kierunek rozwoju w kontekście standardów europejskich” (Popowo, 27-28 października 2008 r.)

Dr Hubert Kupiec, Uniwersytet Szczeciński
Konferencja naukowa nt. „Humanistyka wobec probacji i resocjalizacji instytucjonalnej” (Szczecin, 27-28 października 2008 r.)

Z bieżącego ustawodawstwa

Prof. dr hab. Tomasz Grzegorczyk, Uniwersytet Łódzki
O projektowanych zmianach przepisów w zakresie warunkowego zawieszenia wykonania kary, warunkowego przedterminowego zwolnienia z wykonania kary i warunkowego umorzenia postępowania

Z orzecznictwa

Dr. hab. Ryszard A. Stefański, prof. WSHiP w Warszawie
Glosa do wyroku SN z dnia 9 lipca 2008 r., sygn. II KK 137/08 (dot. obowiązku naprawienia szkody)

Warto przeczytać

Dr Piotr Piszczek, sędzia NSA
Recenzja książki Stanisława Paweli, Prawo karne wykonawcze. Zarys wykładu, Warszawa 2007

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.