Witamy na stronie kwartalnika Probacja

Numer 2 / 2009

Maj 10th, 2011 Wpisane w 2009

Spis treści

Teoretyczne podstawy probacji

Dr hab. Ryszard A. Stefański, prof. WSHiP w Warszawie
Zakaz prowadzenia pojazdów jako środek probacyjny

Dr Robert Kaczor, prokurator Prokuratury Rejonowej w Kluczborku, del. do Ministerstwa Sprawiedliwości
Egzekwowanie obowiązków probacyjnych z art. 72 § 1 i 2 k.k. w postępowaniu przygotowawczym i sądowym

Prewencja w systemie probacji

Dr Anna Fidelus, adiunkt Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Integracja społeczna podstawą procesu readaptacji byłych przestępców

Katarzyna Porębska, doktorantka Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wsparcie społeczne w warunkach izolacji jako wyznacznik skutecznej readaptacji

Światowe standardy wykonywania orzeczeń

Michał Lewoc, sędzia Sądu Rejonowego w Legnicy, del. do Ministerstwa Sprawiedliwości
Ocena stanu realizacji przez Polskę Zaleceń Komitetu Ministrów Rady Europy

Wojciech Kotowski, sekretarz redakcji, dr Bolesław Kurzępa, adiunkt Politechniki Rzeszowskiej
Dozór elektroniczny – zarys problematyki

Metodyka pracy ze skazanymi

Dr Anna Kieszkowska, adiunkt Uniwersytetu Humanistyczno- Przyrodniczego J. Kochanowskiego w Kielcach
Problemy readaptacyjne osób opuszczających placówki resocjalizacyjne

Edyta Pindel, doktorantka Uniwersytetu Jagiellońskiego
W kierunku efektywności oddziaływań penitencjarnych. Resocjalizacja w polskich zakładach karnych

Wymiana doświadczeń

Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, „Pedagogium” ? Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie
Zachowania okrutne skazanych podczas odbywania kary pozbawienia wolności

Dr Andrzej Ważny, adiunkt Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
Inauguracyjne posiedzenie Kolegium Redakcyjnego kwartalnika „Probacja”

Z bieżącego ustawodawstwa

Prof. dr hab. Piotr Stępniak, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Nowelizacja ustawy o kuratorach sądowych a Europejskie Reguły dotyczące Sankcji i Środków Alternatywnych

Dr Sylwia Durczak-Żochowska, sędzia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 28 września 2006 r., sygn. I KZP 23/06 (dot. umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym)

Warto przeczytać

prof. zw. dr hab. Brunon Hołyst
Recenzja książki Andrzeja Bałandynowicza, Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa, Warszawa 2006

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.