Witamy na stronie kwartalnika Probacja

Numer 3 / 2011

Lipiec 5th, 2011 Wpisane w 2011

 

 

Spis treści

Teoretyczne podstawy probacji

Dr Robert Kaczor, prokurator Prokuratury Rejonowej w Kluczborku

Redukowanie ryzyka popełnienia przestępstwa a ustalenia osobopoznawcze

 

Dr Tomasz Przesławski, adiunkt Uniwersytetu Warszawskiego

Przejawy władztwa zakładowego w zakładzie karnym i areszcie śledczym

 

Konrad A. Politowicz, asystent sędziego w SR w Opolu

Próba charakterystyki świadczeń płatniczych na cele społeczne. Dochodzenie świadczenia pieniężnego oraz nawiązki

 

Prewencja w systemie probacji

Dr Tomasz Dolata, kurator zawodowy dla dorosłych w Zespole

Kuratorskiej Służby Sądowej SR w Wałbrzychu, adiunkt na Wydziale

Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Problemy związane z tzw. „drugim życiem” w niektórych polskich zakładach karnych

 

Dr Robert Opora, Zakład Patologii Społecznej i Resocjalizacji, Wydziału

Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

Efektywność i możliwość jej oceny w instytucji kurateli sądowej

 

Światowe standardy wykonywania orzeczeń

Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, „Pedagogium” – Wyższa Szkoła

Nauk Społecznych w Warszawie

Reformowanie więzień z perspektywy architektury systemu karania

 

Metodyka pracy ze skazanymi

Joanna Latała, starszy kurator zawodowy w Sądzie Rejonowym w Zawierciu

Zastosowanie metody terapii przez teatr w Zakładzie Karnym dla kobiet w Lublińcu

 

Wymiana doświadczeń

Anna M. Chomiuk-Żywalewska, doktorantka Uniwersytetu w Białymstoku 15. Niemieckie Dni Prewencji (Berlin, 10-11 maja 2010 r.)

 

 

Z bieżącego ustawodawstwa

Kazimierz Postulski, sędzia-wizytator w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie

Zmiany w wykonywaniu kary ograniczenia wolności

 

Z orzecznictwa

Wojciech Kotowski, sekretarz redakcji, dr Bolesław Kurzępa, adiunkt Politechniki Rzeszowskiej

Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 12 maja 2010 r., sygn. II AKzw 188/10 (dot. okresu próby)

 

 

Warto przeczytać

Patryk Kujan, starszy kurator sądowy przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu

Recenzja książki pt. „Dziewięćdziesięciolecie kurateli sądowej w Polsce. Historia – Teraźniejszość – Przyszłość”, Materiały z I Kongresu Kuratorskiego, Ustka 2009

 

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.