Witamy na stronie kwartalnika Probacja

Numer 4 / 2011

Październik 10th, 2011 Wpisane w 2011

 

 

Spis treści

Teoretyczne podstawy probacji

Ks. Kanonik dr Kazimierz Pierzchała, Kapelan w Areszcie Śledczym
Warszawa-Służewiec oraz Rzecznik Prasowy Naczelnego Kapelana
Duszpasterstwa Więziennego

Przestępstwo. Probacja alternatywą dla kary pozbawienia wolności

 

Prewencja w systemie probacji

Dr Justyna Kusztal, Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Instytutu
Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Europejskie tendencje w zapobieganiu przestępczości nieletnich

 

 

Światowe standardy wykonywania orzeczeń

Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, „Pedagogium” – Wyższa Szkoła
Nauk Społecznych w Warszawie

Reintegracja społeczna skazanych wsparta na paradygmacie tożsamości osobowej, społecznej i kulturowo-cywilizacyjnej

 

Prof. n. dr hab. Bożena Gronowska, Katedra Praw Człowieka UMK
w Toruniu

Koncepcja ograniczeń domniemanych, a sytuacja prawna i faktyczna osób pozbawionych wolności. Rozważania na tle orzecznictwa strasburskiego

 

Metodyka pracy ze skazanymi

Dr Anna Kieszkowska, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana
Kochanowskiego w Kielcach

Pedagogiczny wymiar probacji wobec osób skazanych warunkowo przedterminowo zwolnionych

 

Wymiana doświadczeń

Sławomir Stasiorowski, starszy kurator zawodowy Sądu Rejonowego

w Iławie

Rola nauki i służb probacyjnych w resocjalizacji sprawców przestępstw

Rekomendacje pokonferencyjne – oprac. zespół pod przewodnictwem prof. zw. dr. hab. Marka Konopczyńskiego

 

Z bieżącego ustawodawstwa

Konrad A. Politowicz, asystent sędziego w Sądzie Rejonowym w Opolu

Stosowanie instytucji z art. 75 k.k. w kontekście wydania wyroku łącznego

 

Z orzecznictwa

Wojciech Kotowski, sekretarz redakcji, dr Bolesław Kurzępa,
adiunkt Politechniki Rzeszowskiej

Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 19 maja 2010 r., sygn. II AKzw 354/10 (dot. ważnych względów rodzinnych)

 

Warto przeczytać

Dr Joanna Brylak, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim, dr Andrzej Ważny, adiunkt w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości

Recenzja książki pod redakcją naukową Dobrochny Wójcik, Kuratela sądowa. Sukcesy i porażki, Warszawa 2010

 

 

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.