Witamy na stronie kwartalnika Probacja

Numer 1 / 2010

Maj 10th, 2011 Wpisane w 2010

Spis treści

Teoretyczne podstawy probacji

Kazimierz Postulski, sędzia Sądu Apelacyjnego w Lublinie
Udział sądowego kuratora dla dorosłych w postępowaniu przed sądem

Prewencja w systemie probacji

Dr Anetta Jaworska, adiunkt Pomorskiej Akademii Pedagogicznej
Prewencja recydywy przestępczej – innowacje w resocjalizacji penitencjarnej

Światowe standardy wykonywania orzeczeń

Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, „Pedagogium” – Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie
Efektywność aresztu domowego z elektronicznym monitorowaniem w Stanach Zjednoczonych Ameryki

Metodyka pracy ze skazanymi

Dr Anna Fidelus, adiunkt Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Podejście nastawione na osobę w procesie probacji

Wymiana doświadczeń

Profesor Mario Paparozzi, wydział Socjologii i Kryminologii na Uniwersytecie Północnej Karoliny w Pembroke; Mathew Demichelle, doktorant na wydziale Socjologii Uniwersytetu w Kentucky oraz Senior Research Associate, członek Rady Władz Stanowych (Council of State Governments) Amerykańskiej Organizacji Probacji i Zwolnienia Warunkowego
Amerykańskie służby probacji i warunkowego zwolnienia. Stan przeciążenia, niezrozumienia czy niedocenienia (tłum. Filip Konopczyński

Prof. dr hab. Barbara Stańdo-Kawecka, Uniwersytet Jagielloński
O koncepcji resocjalizacji w polskiej literaturze naukowej polemicznie

Z bieżącego ustawodawstwa

Dariusz Cieślik, sędzia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
Nowe regulacje poświęcone zakładom poprawczym i schroniskom dla nieletnich

Z orzecznictwa

Tomasz Huminiak, sędzia Sądu Rejonowego w Opolu – Kierownik Sekcji Wykonawczej
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2009 r., sygn. I KZP 32/08 (dot. sposobu stosowania odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności)

Warto przeczytać

Wojciech Kotowski, sekretarz redakcji
O księdze pt. „Kuratorzy okręgu białostockiego w jubileuszu 90-lecia kurateli sądowej w Polsce”, Białystok 2009

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.