Witamy na stronie kwartalnika Probacja

Numer 1 / 2012

Maj 18th, 2012 Wpisane w 2012

 

Spis treści

 

Teoretyczne podstawy probacji

Aleksander Samek, Kurator zawodowy Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia

Kompetencje zawodowe kuratorów sądowych i ich wpływ na pomiar efektywności pracy – rozważania teoretyczne

 

Prewencja w systemie probacji

Maciej Rutkowski, dyr. Zakładu Poprawczego w Białymstoku

Grupa readaptacyjna w Zakładzie Poprawczym w Białymstoku

 

Światowe standardy wykonywania orzeczeń

Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, „Pedagogium” – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie

Podmiotowość osoby i dobro wspólne w procesie reintegracji społecznej a system probacji

 

Ks. Kanonik dr Kazimierz Pierzchała, Kapelan w Areszcie Śledczym Warszawa-Służewiec oraz Rzecznik Prasowy Naczelnego Kapelana Duszpasterstwa Więziennego

Europejskie standardy postępowania w sprawach objętych Probacją. Synteza problemu w oparciu o materiały z Konferencji Senackiej (Popowo, 27−28 października 2008 r.)

 

Metodyka pracy ze skazanymi

Dr Anna Fidelus, adiunkt Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Metoda tutoringu – wsparcie w procesie autoresocjalizacji osób powracających do życia na wolności

 

Dr Anetta Jaworska, Akademia Pomorska, Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej

Ocena reformy więziennictwa obejmującej zmianę organizacji pracy penitencjarnej w Polsce – sprawozdanie z drugiego etapu badań

 

Wymiana doświadczeń

Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, „Pedagogium” – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie

Rozważania nauki w kwestii roli służb probacyjnych w resocjalizacji sprawców przestępstw

 

Dr Justyna Siemionow, adiunkt w Zakładzie Patologii Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Gdańskiego

Możliwości pracy z rodzinami nieletnich niedostosowanych społecznie przebywających w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych

 

Z bieżącego ustawodawstwa

Dr Piotr Gensikowski, sędzia Sądu Rejonowego w Grudziądzu

Problematyka nawiązki jako środka towarzyszącego warunkowemu umorzeniu postępowania karnego

 

Z orzecznictwa

Dr Bolesław Kurzępa, adiunkt Politechniki Rzeszowskiej

Na marginesie postanowienia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 6 czerwca 2011 r., sygn. II AKzw 434/11

 

Warto przeczytać

Recenzja książki Kazimierza Pierzchały, Zagubiony dar wolności. Osobowość ludzi uwięzionych, Białystok 2010 oprac. Wojciech Kotowski

 

Recenzja książki T. Kozioła, Warunkowe umorzenie postępowania karnego, Warszawa 2007oprac. dr Joanna Brylak

 

Spis treści

Teoretyczne podstawy probacji

Aleksander Samek, Kurator zawodowy Sądu Rejonowego dla

Wrocławia-Śródmieścia

Kompetencje zawodowe kuratorów sądowych i ich wpływ na

pomiar efektywności pracy – rozważania teoretyczne ………… 5

Prewencja w systemie probacji

Maciej Rutkowski, dyr. Zakładu Poprawczego w Białymstoku

Grupa readaptacyjna w Zakładzie Poprawczym w Białymstoku ….. 15

Światowe standardy wykonywania orzeczeń

Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, „Pedagogium” – Wyższa Szkoła

Nauk Społecznych w Warszawie

Podmiotowość osoby i dobro wspólne w procesie reintegracji

społecznej a system probacji ………………………… 32

Ks. Kanonik dr Kazimierz Pierzchała, Kapelan w Areszcie Śledczym

Warszawa-Służewiec oraz Rzecznik Prasowy Naczelnego Kapelana

Duszpasterstwa Więziennego

Europejskie standardy postępowania w sprawach objętych

Probacją. Synteza problemu w oparciu o materiały z Konferencji

Senackiej (Popowo, 27−28 października 2008 r.) ……………. 61

Metodyka pracy ze skazanymi

Dr Anna Fidelus, adiunkt Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Warszawie

Metoda tutoringu – wsparcie w procesie autoresocjalizacji osób

powracających do życia na wolności ……………………. 82

Dr Anetta Jaworska, Akademia Pomorska, Zakład Pedagogiki

Resocjalizacyjnej

Ocena reformy więziennictwa obejmującej zmianę organizacji

pracy penitencjarnej w Polsce – sprawozdanie z drugiego etapu

badań ………………………………………… 96

Wymiana doświadczeń

Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, „Pedagogium” – Wyższa Szkoła

Nauk Społecznych w Warszawie

Rozważania nauki w kwestii roli służb probacyjnych

w resocjalizacji sprawców przestępstw ………………….. 118

Dr Justyna Siemionow, adiunkt w Zakładzie Patologii Społecznej

i Resocjalizacji Uniwersytetu Gdańskiego

Możliwości pracy z rodzinami nieletnich niedostosowanych

społecznie przebywających w Młodzieżowych Ośrodkach

Wychowawczych …………………………………. 126

Z bieżącego ustawodawstwa

Dr Piotr Gensikowski, sędzia Sądu Rejonowego w Grudziądzu

Problematyka nawiązki jako środka towarzyszącego warunkowemu

umorzeniu postępowania karnego ……………………… 133

Z orzecznictwa

Dr Bolesław Kurzępa, adiunkt Politechniki Rzeszowskiej

Na marginesie postanowienia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

z dnia 6 czerwca 2011 r., sygn. II AKzw 434/11 …………….. 147

Warto przeczytać

Recenzja książki Kazimierza Pierzchały, Zagubiony dar wolności.

Osobowość ludzi uwięzionych, Białystok 2010 – oprac. Wojciech

Kotowski ………………………………………. 151

Recenzja książki T. Kozioła, Warunkowe umorzenie postępowania

karnego, Warszawa 2007 – oprac. dr Joanna Brylak …………… 155

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.