Witamy na stronie kwartalnika Probacja

Numer 2 / 2011

Maj 10th, 2011 Wpisane w 2011

Spis treści

Teoretyczne podstawy probacji

Dr hab. Ryszard A. Stefański, prof. Uczelni Łazarskiego w Warszawie
Środki probacyjne mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Konrad A. Politowicz, asystent sędziego w Sądzie Rejonowym w Opolu
Przesłanki, charakter i tryb uzyskania opinii podmiotów konsultacyjnych w postępowaniach sądów w kierunku stosowania środków zabezpieczających

Prewencja w systemie probacji

Dr Mirosława Gawęcka, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Niedostrzeżone obszary pracy kuratora rodzinnego w ujęciu probacji zorientowanej na rodzinę obciążoną zarządzeniami sądu rodzinnego

Światowe standardy wykonywania orzeczeń

Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, PEDAGOGIUM – Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie
Doświadczenia Polski i innych krajów Europy Zachodniej dotyczące odpowiedzialności społeczności lokalnych za działalność probacyjną

Metodyka pracy ze skazanymi

Edyta Pindel, Uniwersytet Jagielloński
Podtrzymywanie więzi rodzinnych w warunkach izolacji

Wymiana doświadczeń

Maria Charmast, koordynator programu TOPIC II, gł. specjalista ds. współpracy międzynarodowej Stowarzyszenia MONAR, Małgorzata Beata Janicz, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, wizytator ds. karnych, Magdalena Kolmus, prok. Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota, Aleksandra Łukasiewicz, biegły sądowy, kierownik Schroniska dla Młodzieży Defaworyzowanej MONAR w Warszawie, Magdalena Moneta, prok. Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola, Marta Rembiszewska, Wydział ds. Przestępczości Narkotykowej Komendy Stołecznej Policji, Agnieszka Sosnowska, kurator zawodowy IV Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Sebastian Strzeżek, ekspert Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Stołecznej Policji, Janusz Tytman, biegły sądowy, specjalista Terapii Uzależnień – Poradnia MONAR w Warszawie, Ośrodek Rehabilitacyjno- Readaptacyjny NZOZ MONAR w Głoskowie
Projekt pilotażowy TOPIC II: 2008-2009. Raport z realizacji działań na rzecz profilaktyki przestępczości z udziałem osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych (zastosowanie art. 72-73 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii)

Z bieżącego ustawodawstwa

Dr Agnieszka Rybak-Starczak, adwokat w Poznaniu
Kara łączna z warunkowym zawieszeniem wykonania kary

Z orzecznictwa

Tomasz Huminiak, sędzia Sądu Rejonowego w Opolu
Możliwość nadania klauzuli wykonalności orzeczeniu zobowiązującemu do naprawienia szkody wydanemu w trybie art. 72 § 2 k.k. – uwagi na tle rozbieżności w orzecznictwie Sądu Najwyższego

Warto przeczytać

Prof. zw. dr hab. Brunon Hołyst, rektor Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie
Recenzja książki pod red. A. Kieszkowskiej, Horyzonty reintegracji społecznej, Kielce 2010

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.